Ceník služeb speciálně pedagogické péče:

CENÍK SLUŽEB:

Vážení klienti,

 

velice si Vážím Vašeho zájmu o mé služby. Služby bohužel NEJSOU hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

 

Platby přijímám v hotovoti, u stálých klientů je možná platba na účet. 

 

 

CENÍK ZA JAZYKOVOU VÝCHOVU - EDUKACE A REEDUKACE V OBLASTI JAZYKOVÉ VÝCHOVY

 

                                                                                                 

První návštěva           -                                        800 - 1000 Kč (bez zprávy)

Jazyková edukace a reedukace - individuální  -  400  Kč (30 minut)

                                                                             500 Kč (45 minut)

                                                                             600 Kč (60 minut)

                                     

 

-  Cena dle druhu  a naáročnosti reedukace- bližíš informace o ceně Vám velmi ráda poskytnu, neváhejte mě kontaktovat.

-Skupinová péče, probíhá ve skupince 4 - 6 dětí. Nejlepší je, když se maminky domluví předem a objednají se hromadně - přímo už jako skupinka. Platba u skupinové péče se hradí dopředu na celý  kalendářní měsíc.

 

-CENÍK PRO MŠ, DOMOVY PRO SENIORY, apod. - dle domluvy s daným zařízením

 

Mateřským a základním školám nabízím možnost screeningu jazykových schopností a dovedností. Screening obsahuje:

 • vyšetření hrubé motoriky
 • vyšetření jemné motoriky
 • vyšetření oromotorické oblasti
 • vyšetření laterality
 • vyšetření grafomotoriky
 • vyšetřemí kresby
 • vyšetření rozumových schopností
 • vyšetření prostorové orientace a P-L orientace
 • vyšetření jazykových rovin
 • doporučení, zda vyhledat péči odborníků
 • doporučení činností, které je třeba  třeba s dítětem rozvíjet
 • artikulační tabulka - přehled hlásek výslovnosti

Screening jazykových schopností a  dovedností v MŚ - do deseti dětí  500 Kč/1 dítě včetně zprávy (zpráva v rozsahu 3-4 stran formátu A4 s následným doporučením)

 

 

 

V MŠ je možná i jazyková reedukace - probíhá 1 x týdně v dopoledních hodinách, individuální formou (15 minut/ 1 dítě).Cena za 1 lekci /1 dítě je 160 Kč/ včetně materiálů .. 

 

 

 

Platby v MŠ a ZŠ je možné hradit pomocí ESF.

 

CENÍK ZA ETOPEDICKÉ SLUŽBY : 

                                                                                                           

 

PŘÍPRAVA PŘEDŚKOLÁKŮ NA ZŠ (PŘEDŠKOLNÍ PŔÍPRAVA) na běžné ZŠ:

 

První návštěva -                                                  1000  - 1200 Kč

Příprava předškoláků na ZŠ -                              400 Kč  (30 minut)

                                                                             600 Kč (45 minut)

                                                                             800 Kč (60 minut)

 

PŘÍPRAVA PŔEDŠKOLAKŮ NA VÝBĚROVÉ ŠKOLY - PORG, OPEN GATE, apod..

 

Přeškolní příprava                                             1.000 - 1.200 Kč

                                  

 

- Cena dle náročnosti , edukace a reedukace - bliží informace o ceně Vám velmi ráda poskytnu, neváhejte mě kontaktovat.

-První návštěva zahrnuje anamnézu, diagnostické testy, vyhodnocení výsledků, sestavení terapeutického plánů,apod..

- Skupinová péče probíhá ve skupince 4- 6 dětí. Nejlepší je, když se maminky domluví předem a objednají se hromadně - přímo už jako skupinka. Platba u skupinové péče se hradí dopředu na celý kalendářní měsíc.

 

 

SPECIFICKÉ PORUCHY ŠKOLNÍCH DOVEDNOSTÍ ( REEDUKACE SPU I. stupeň ZŠ)

                                                                                         

 

První návštěva  -                                1200 Kč                                           

Reedukace spec. poruch učení          400 Kč (30 minut)

                                                            500 Kč (45 minut)

                                                            600 Kč (60 minut)

 

- Cena dle druhu a náročnosti reedukace - bližší informace Vám velmi ráda poskytnu, neváhete mě kontaktovat..

-První návštěva zahrnuje anamnézu, diagnostické testy, vyhodnocení výsledků, sestavení terapeutického plánů, předpřípravy, apod..

 

CENÍK  ZA LEKTORSKOU ČINNOST:

 

Cena za 1 osobu na semináři trvajícím 60 - 90 minut  je 500  Kč .

 

CENÍK ZA KONZULTAČNÍ A PORADENSKOU ČINNOST:

 

Konzultace, poradenství, podpora..........................................................400 Kč /30 minut

 

 

CENÍK ZA VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY, NA ŽÁDOST KLIENTA:

 

Výpis z dokumentace, na žádost klienta (krátká zpráva, bez dopuručení a cvičení  pro domácí péči, apod..)                         400 Kč

Velká zpráva, na žádost klienta ( vypracování velké zprávy, která obsahuje doporučení a cvičení pro domácí péči, apod..)  1000  Kč

 

 

Platba při prvních návštěvách probíhá hotově!

 

Pokud si klient předplatí péči na celý měsíc,  s min.intervalem docházky 1 x týdně, je možná platba na účet i u nového klienta. Klient však hradí částku na účet ještě před první návštěvou!!

 

Klienti, kteří dochází delší dobu mohou platit i převodem na účet ! !  Samozřejmostí je vystavení faktury.

Číslo účtu : 670100 - 2211205902/6210

 

Pokud zvolíte platbu převodem na účet , prosím zadejte , jako variabilní symbol - datum narození  klienta, který na terapii dochází.

 

Do kolonky" Zpráva příjemci"  prosím zadat - "úhrada za jazykovou edukaci -reedukaci či etopedickou péči  a jméno klienta, který na reedukaci dochází - pro upřesnění od koho platba je.

 

TERMÍNY JSOU ZÁVAZNÉ!

 

TERMÍN JE NUTNÉ  PŘEOBJEDNAT ČI ZRUŠIT  ALESPOŇ 24 HODIN PŘEDEM !  OMLUVY PŘIJÍMÁM POUZE TELEFONICKY ČI VE FORMĚ SMS ZPRÁV.

 

 POKUD SE KLIENT NEOMLUVÍ TERMÍN MU PROPADÁ!!!! POKUD MÁ KLIENT ZÁJEM OBJEDNÁM HO ZNOVU,ALE PŔI DALŚÍ  NÁVŚTĚVĚ,  MU JE ÚČTOVÁNA PROPADLÁ TERAPIE V PLNÉ VÝŠI!!!!

 


 

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: