Ceník služeb speciálně pedagogické péče:

CENÍK SLUŽEB:

Vážení klienti,

 

velice si Vážím Vašeho zájmu o mé služby. Služby bohužel nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

 

Platby přijímám v hotovoti, u stálých klientů je možná platba na účet. Služby je možné uhradit i přes Benefit plus či Benefity.cz

 

 

CENÍK ZA JAZYKOVOU VÝCHOVU - EDUKACE A REEDUKACE V OBLASTI JAZYKOVÉ VÝCHOVY

 

                                                                                                 

První návštěva           -                                         600- 700 Kč

Jazyková edukace a reedukace - individuální  -  300  Kč (30 minut)

                                                                             400 Kč (45 minut)

                                                                             500 Kč (60 minut)

                                     

 

-  Cena dle druhu  a naáročnosti reedukace- bližíš informace o ceně Vám velmi ráda poskytnu, neváhejte mě kontaktovat.

-Skupinová péče, probíhá ve skupince 4 - 6 dětí. Nejlepší je, když se maminky domluví předem a objednají se hromadně - přímo už jako skupinka. Platba u skupinové péče se hradí dopředu na celý  kalendářní měsíc.

 

-CENÍK PRO MŠ, DOMOVY PRO SENIORY, apod. - dle domluvy s daným zařízením

 

Mateřským a základním školám nabízím možnost screeningu jazykových schopností a dovedností. Screening obsahuje:

 • vyšetření hrubé motoriky
 • vyšetření jemné motoriky
 • vyšetření oromotorické oblasti
 • vyšetření laterality
 • vyšetření grafomotoriky
 • vyšetřemí kresby
 • vyšetření rozumových schopností
 • vyšetření prostorové orientace a P-L orientace
 • vyšetření jazykových rovin
 • doporučení, zda vyhledat péči odborníků
 • doporučení činností, které je třeba  třeba s dítětem rozvíjet
 • artikulační tabulka - přehled hlásek výslovnosti

Screening jazykových schopností a  dovedností v MŚ - do deseti dětí  500 Kč/1 dítě včetně zprávy (zpráva v rozsahu 3-4 stran formátu A4 s následným doporučením)

 

Screening jazykových schopností v MŠ - nad deset dětí 400 Kč /1 dítě včetně zprávy (zpráva v rozsahu 3-4 stran formátu A4 s následným doporučením)

 

V MŠ je možná i jazyková reedukace - probíhá 1 x týdně v dopoledních hodinách, individuální formou (15-20 minut/ 1 dítě).Cena za 1 lekci /1 dítě je 130- 150 Kč/ včetně materiálů .. 

 

 

 

Platby v MŠ a ZŠ je možné hradit pomocí ESF.

 

CENÍK ZA ETOPEDICKÉ SLUŽBY : 

                                                                                                           

 

Příprava předškoláků na základní školu:

První návštěva -                                                   1000 Kč

Příprava předškoláků na ZŠ -                              300 Kč  (30 minut)

                                                                             400 Kč (45 minut)

                                                                            ´500 Kč (60 minut)

                                  

 

- Cena dle náročnosti , edukace a reedukace - bliží informace o ceně Vám velmi ráda poskytnu, neváhejte mě kontaktovat.

-První návštěva zahrnuje anamnézu, diagnostické testy, vyhodnocení výsledků, sestavení terapeutického plánů,apod..

- Skupinová péče probíhá ve skupince 4- 6 dětí. Nejlepší je, když se maminky domluví předem a objednají se hromadně - přímo už jako skupinka. Platba u skupinové péče se hradí dopředu na celý kalendářní měsíc.

 

 

Specifické poruchy školních dovedností :

                                                                                         

 

První návštěva  -                                1000 Kč                                           

Reedukace spec. poruch učení          300 Kč (30 minut)

                                                            400 Kč (45 minut)

                                                            500 Kč (60 minut)

 

- Cena dle druhu a náročnosti reedukace - bližší informace Vám velmi ráda poskytnu, neváhete mě kontaktovat..

-První návštěva zahrnuje anamnézu, diagnostické testy, vyhodnocení výsledků, sestavení terapeutického plánů, předpřípravy, apod..

 

CENÍK  ZA LEKTORSKOU ČINNOST:

 

Cena za 1 osobu na semináři trvajícím 60 - 90 minut  je 500  Kč .

 

 

CENÍK ZA VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY, NA ŽÁDOST KLIENTA:

 

Výpis z dokumentace, na žádost klienta (krátká zpráva, bez dopuručení a cvičení  pro domácí péči, apod..)                         300 Kč

Velká zpráva, na žádost klienta ( vypracování velké zprávy, která obsahuje doporučení a cvičení pro domácí péči, apod..)  600  Kč

 

 

Platba při prvních návštěvách probíhá hotově!

 

Pokud si klient předplatí péči na celý měsíc,  s min.intervalem docházky 1 x týdně, je možná platba na účet i u nového klienta. Klient však hradí částku na účet ještě před první návštěvou!!

 

Klienti, kteří dochází delší dobu mohou platit i převodem na účet ! !  Samozřejmostí je vystavení faktury.

Číslo účtu : 670100 - 2211205902/6210

 

Pokud zvolíte platbu převodem na účet , prosím zadejte , jako variabilní symbol - datum narození  klienta, který na terapii dochází.

 

Do kolonky" Zpráva příjemci"  prosím zadat - "úhrada za jazykovou edukaci -reedukaci či etopedickou péči  a jméno klienta, který na reedukaci dochází - pro upřesnění od koho platba je.

 

TERMÍNY JSOU ZÁVAZNÉ!

 

TERMÍN JE MOŽNÉ  PŘEOBJEDNAT ČI ZRUŠIT I V DEN , KDY MÁTE NA TERAPII PŘÍJÍT, ALE POUZE DO 7.30 !!  OMLUVY PŘIJÍMÁM POUZE TELEFONICKY ČI VE FORMĚ SMS ZPRÁV.

 

OMLOUVY PŔIJÍMÁM JEŚTÉ V DEN TERAPIE DO 7.30. POKUD SE KLIENT NEOMLUVÍ TERMÍN MU PROPADÁ!!!! POKUD MÁ KLIENT ZÁJEM OBJEDNÁM HO ZNOVU,ALE PŔI DALŚÍ  NÁVŚTĚVÉ MU JE ÚČTOVÁN STORNO POPLATEK VE VÝŚI !!!!