Nabídka služeb

V rámci  služeb speciálního pedagoga nabízím :

 

  • edukaci a reedukaci v oblasti jazykové výchovy
  • rozvoj motorických a percepčních funkcí
  • rozvoj kognitivních schopností
  • přípravu předškoláků na vstup do základní školy
  • poradenská činnost pro děti ohrožené školní neúspěšností
  • diagnostika a reedukace specifických poruch učení.
  • nabízím pomoc s grafomotorickými obtížemi. 
  • zvláštní druh péče, věnuji dětem, které nenavštěvují předškolní zařízení. U těchto dětí se věnuji nejen jazykové výchově, ale celkovému rozvoji jejich osobnosti. 
  • pro mateřské školy, nabízím možnost provedení screeningu jazykových, motorických a senzorických schopností a dovedností v předškolních věk
  • apod..