Grafomotorika

Grafomotorikou rozumíme soubor psychomotrických dovedností,které jsou vykonávány při kreslení a psaní.Pohyby při kreslení a psaní pochází z  hrubé motoriky a velkých kloubů.V předškolním věku úroveň grafomotoriky souvisí s rozvojem jemné motoriky a senzomotoriky. Podle těchto oblastí se posuzuje i celková školní zralost dítěte.

 

Grafomotorický program je určen pro děti od 3 do 6 let, dále pak pro děti, které navštěvují 1. a 2. třídu základní školy.

 

V rámci grafomotorického programu se zaměřujeme na:

 

  • cvičení hrubé a jemné motoriky ( s hudbou)
  • uvolňovací cviky (na velký formát papíru)
  • zaměřujeme se na správné držení psacího náčinní
  • pomůcky pro správné držení psacího náčinní
  • správné držení těla
  • správný tlak na podložku
  • apod.
  •  

U grafomotoriky používáme různé pomůcky pro psaní např. dítě zkouší malovat na různé formaty papíru, do písku, krupice, mouky, apod..

 

Rozvoj grafomotoriky je u předškolních dětí součástí předškolní přípravy!!!