Jazyková edukace a reedukace

Nabízím služby z obalsti jazykové edukace a reedukuce - jedná se rozvoj jazyka, jazykové kultury,apod...Věnuji se rozvoji kongnitivních funkcí a tréninku kognitivních dovedností.
 
Mateřským  a základním školám nabízím možnost screeningu jazykovvých schopností  a dovedností.  Dále nabízím možnost individuální jazykové edukace a reedukace přimo ve školách, v dopoledních hodinách. Screening a následnou péči v těchto zařízeních je možné hradit z ESF.
 
Pracují pod supervizí klinických logopedů.
 
 
Vstupní vyšetření : 600 -700 Kč (dle délky, obvykle 60-90 minut)
 
Jazyková edukace a reedukace: 300 Kč/30 minut/všetně materiálů
                                                       400 kč/45 minut/včetně materiálů
                                                        500 Kč/60 minutúvčetně materiálů
 
 
 
Screeningy v MŠ a ZŠ - do 10 dětí - 500 Kč/1 dítě včetně zprávy (rozsah zprávy 3-4 strany A4)
                                       nad 10 dětí- 400 Kč/1 dítě včetně zprávy (rozsah zprávy 3-4 strany A4)
 
 
Jazyková reedukace v MŠ - individuální - 1 x týdně v dopoledních hodinách - 130-150 Kč/1 dítě/1 lekce včetně materiálů.. K jazykové reedukaci musí být přihlášeno nejméně 15 dětí..