Lektorská činnost

Nabízím lektorskou činnost z oblasti speciální pedagogiky, vývojové psychologie či předškolní pedagogiky, pro pedagogy MŠ, vychovatele, rodiče, prarodiče, pracovníky mateřských center, apod..

 

Mohu sestavit  seminář či worshop dle Vámi požadovaného tématu. Semináře Vás podrobně seznámí s danou problematikou i pomůckami, které se k dané tématice vztahují. Účastnici dostanou osvědčení o absolvování semináře či workshopu. Semináře  nejsou akreditovány MŠMT.