PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKŮ NA ZŠ  -  PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVKA

Příprava předškoláků na vstup do školy neboli předškolní přípravka, je program určený předškolním dětem ve věku od 4 do 7 let. Zaměřuje se na rozvoj všech dovedností a schopností dítěte.

 

Ke každému dítěti se přistupuje individuálně.

 

Je nutné poznat v čem je dítě dobré a co mu naopak nejde. K poznání silných a slabých stránek nám pomůže diagnostika. Na podkladě diagnostiky je dítěti vypracován individuální plán.

 

S individuálním plánem jsou seznámeni rodiče a i dítě. Pokud mají rodiče zájem, začneme spolu s dítětem, dle individuálního plánu pracovat .Příprava předškoláků na školu je  velice vhodná u dětí s odloženou školní docházku. Dále přípravu doporučuji u dětí, jejichž sourozenci trpí poruchou školních dovedností!

S přípravou předškoláků na základní školu mám velmi dobré zkušenosti. U většiny dětí byla příprava na školu i jakousi prevencí specifických poruch učení. Podklad pro specifické poruchy učení vzniká právě v předškolním věku.

 

Za vznik SPU může nedostatečný rozvoj  motoriky (hrubé, jemné, grafomotoriky, mikromotoriky očních pohybů a motoriky mluvních orgánů), dále pak nedostatečně rozvinuté kognitivní (paměť, myšlení, řeč,apod..) a senzoriké funkce ( zrakové vnímání-analýza, syntéza, paměť, differenciace, sluchové vnímání - analýza,syntéza, paměť, differenciace),apod.

 

Mateřské školy se také zabývají přípravou předškoláklů na vstup do základní školy. Ale péče v mateřské škole není tak podrobná a intenzivní. Navíc se provádí ve velkých skupinách, proto často učitelé nestihnout včas podchytit možný problém.

Nabízím rodičům a  jejich dětem hezké, příjemné a milé prostředí, ve kterém se budou cítit dobře. S dítětem pracuji pomalu, respektuji jeho tempo. Péče vždy probíhá dle aktuálního stavu dítěte!

 

Přírava předškoláků se zaměřuje na následující oblasti:

 

  • Rozvoj zrakového vnímání,analýzy, syntézy a paměti -např.najít co do skupiny nepatří dle barev,velikosti,vyhledávání stejných obrazců,odlišování rozdílného obrazce z řady stejných,skládání tvaru dle předlohy,určování barev a odstínů,apod..
  • Rozvoj sluchového vnímání,rozvoj fonematického sluchu a paměti - např.kterou hláskou začíná a končí slovo,slovní fotbal,vymýšlení slov na hlásky,rozlišování slov bez vizuálního podnětu - znělé a neznělé hlásky-sykavky(zem-sem,noc-nos,vozy-vosy),rozlišování slov s vizuální podnětem -změna délky (lyže-líže,páni-paní),rozlišování slova bez vizuálního podnětu - změna délky (dráha- drahá,žila-žíla),rozlišování slova s vizuální podnětem - změna měkkčení (nemá-němá, hrozny-hrozní),opakovaní více slov, zopakování rytmické struktury,apod.
  • Rozvoj řeči - např.spontánní řečový projev dítěte s vizuálním podnětem, řečový projev dítěte bez vizuální podnětu (vymyslet či řevyprávět pohádku,příběh),sestavování dějové posloupnosti a její popis, připřadit ,co k sobě patří a co né, tvorba synonym, antonym,hononym (slova stejného zvuku,ale jiného významu),apod..
  • Grafomotorika - nácvik správného držení těla, správného úchopu psacího načínní, úvolňovací cviky,nácvik správného tlaku na podložku,apod..
  • Rozvoj matematických představ - seznámení s číselními pojmy,porovnávání -méně, více,psaní číslic,pojmenování-malý-velký,seznámení s tvary-kruh,čtverec,obdelník,trojúhelník,modelování číslic z modelíny,apod.
  • Rozvoj myšlení
  • a mnoho dalšího..

Přípravu předškoláků na vstup do školy je možné provádět individuálně i skupinově.

 

Cena za individuální péči je 250 Kč /30minut / 1 dítě

Cena za skupinovou péči je 150 Kč / 30 minut / 1 dítě