Pár slov o mně....

Vážení klienti, 

dovolte mi, abych Vám osobě prozradila více....

      

Jmenuji se Michaela Petráková a vystudovala jsem bakalářský studijní program Speciální pedagogika-Vychovatelství a navazující magisterský obor 

Speciální pedagogika.

 

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia jsem absolvovala z psychologie,pedagogiky, speciální peagogiky,etopedie a logopedie.

 

Magisterské státní zavěrečné zkoušky absolvovány ze speciální pedagogiky, speciálně pedagogické diagnostiky a speciálně pedagogického poradenství. Má specializace je zaměřena na oblast etopedie a jazykové edukace, reedukace a výchovy.

 

V rámci  služeb speciálního pedagogika nabízím :

  • edukaci a reedukaci v oblasti jazykové výchovy,
  • rozvoj a trénink kognitivních funkcí
  • přípravu předškoláků na vstup do základní školy.
  • věnuji se dětem, které jsou ohroženy či trpí školní neúspěšností. 
  • nabízím diagnostiku, poradenství a reedukaci specifických poruch učení.
  •  pomoc s grafomotorickými obtížemi. 
  • zvláštní druh péče, věnuji dětem, které nenavštěvují předškolní zařízení. U těchto dětí se věnuji nejen jazykové výchově, ale celkovému rozvoji jejich osobnosti. 
  • pro mateřské školy, nabízím možnost provedení screeningu jazykových, motorických a senzorických schopností a dovedností v předškolních věku.

 

 

Nabízím poradenství a lektorskou činnost z oblasti speciální a předškolní pedagogiky. .

 

 

Vzdělání:

 

2009-2011 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o

Magisterský studijní program Speciální pedagogika. Státní závěrečná zkouška ze speciální pedagogiky, speciálně pedagogického poradenství a speciálně pedagogické diagnostiky. Obhajoba diplomové práce na téma: „Logopedická péče o osoby po cévní mozkové příhodě“.

 

 

 

2006 -2009 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o

Bakalářský studijní program Speciální pedagogika – Vychovatelství

Zakončeno státní závěrečnou zkouškou z psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky, etopedie a logopedie. Obhajoba bakalářské práce na téma: „Logopedická péče o dítě s koktavostí“.

 

 

2002 - 2006 Střední odborná pedagogická škola Futurum s.r.o., Praha
Zakončeno maturitní zkouškou z psychologie a pedagogiky, českého jazyka a literatury, biologie člověka a hygieny, dějin výtvarného umění a výtvarné výchovy s metodikou a praktickou maturitní zkouškou.

 

 

Zaměstnání:

2013  -             Spolupráce s Firemními školkami s.r.o.

2011 – 2012 – Předškolní pedagog, učitelka v mateřské škole Domeček,Chmelová 8, Praha 10

2010-2011- Pedagog a speciální pedagog miniškolky „Chvilky bez maminky“ ,Centrum volného času Praha 9, Lovosická 21, Praha 9

2010 – 2011- Dětské studium medvídek, Balbínova 14, Praha 2 (l speciální pedagog, poradenství v oblasti speciální pedagogiky)

2009 – Lektorská činnost pedagogů v soukromé jazykové škole „Cubbyland“, Novodvorská 75, Praha 4 (lektorská činnost pedagogů v oblasti předškolní pedagogiky – tvorba vzdělávacích plánů a lektorská činnost z oblasti speciální pedagogiky –  etopedie, psychopedie,apod..

 

 

Praxe v rámci studia na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha (2006 – 2011):

V. – IV.- ročník – Spolupráce s klubem ICTUS,o.p.- příprava na praktickou část diplomové práce, spolupráce s panem Dohnálkem,Praha 13

III. ročník – Klinická logopedie Mgr.Veroniky Balejové, Starostrašnická 45,Praha 10

II.ročník – Studijní centrum Basic, Slavíkova 12,Praha 2

I. ročník – Nadační fond Kapka naděje, Revoluční 16, Praha 1

 

 

Praxe v rámci studia na střední pedagogické škole Futurum (2002-2006). Praxe v MŠ v Praze:

IV.ročník – Mateřská škola Boloňská, Boloňská 313,Praha 10

III.ročník – Dětské integrační centrum a mateřská škola Hurbanova, Hurbanova 1285,Praha 4

II.ročník – Mateřská škola Sulanského, Sulanského 693/8a, Praha 4

I.ročník –Mateřská škola Nučičcká, Nučická 42, Praha 10

 

 

Jazykové znalosti

Čeština – mateřský jazyk

 

 

Práce s počítačem

Microsoft Office – základy , Internet

 

 

Ostatní kurzy a dovednosti

11/2011 seminář - Kázeňské problémy u dětí v mateřské škole - lektor: Doc. PaedDr. Olga Zelinková

11/2011 seminář - Dyslexie a dysortografie prakticky – lektor : Doc. PaedDr. Olga Zelinková